Vanliga frågor

Nedan har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna kring de Infraröda panelerna.

Konvektionsvärmesystem – exempelvis vanliga element – värmer luften i ett rum, medan infraröd värme värmer de objekt som infravågorna träffar. De uppvärmda objekten frigör sedan lite i taget tillbaka värmestrålningen i rummet. Det gör infravärme till ett effektivt och ekonomiskt sätt att få värme.

 

Med infravärme är det inte bara väggar och golv som blir varma. I badrum blir till exempel även handfatet, toalettstolen, spegeln etcetera lika varm som den temperatur du har ställt in på termostaten. Värmen från panelen kommer då att slås av, och det blir i stället alla föremålen som värmer upp rummet. Eftersom systemet bara drar ström i de perioder den värmer upp, sparar man pengar på att använda infravärme.

 

Tack vare minskad luftturbulens får man dessutom ett mycket behagligare inomhusklimat som bland annat minskar dammbildning och bevarar luftfuktigheten på ett bättre sätt jämfört med traditionella värmesystem. 

Våra värmepaneler från Eco2Heat verkar på våglängden 10.000 nanometer, vilket är så kallade långvågiga infraröda vågor. Detta ger våra element både en av marknadens längsta räckvidder, samt ser till att infravärmen även reflekteras tillbaka in av fönsterglas, vilket leder till minimal värmeförlust.

Våra element är upp till 3 gånger mer effektiva än andra liknande värmelösningar på marknaden och har en oerhört låg förbrukning. Dessutom är de helt underhållsfria. 

Eftersom våra paneler värmer med el är detta inga problem.

Ja, med EcoRangers´s infraröda värmepaneler från Eco2Heat är det både hållbart och klimatsmart! Jämfört med traditionella värmeelement eller vanlig golvvärme förbrukar våra infraröda värmepaneler upp till 75 % mindre el. än andra värmesyste. Pellets- eller oljepannor förbrukar endast en fjärdedel av den el som krävs för en infraröd panel, men kostnaderna för bränslena är extremt höga. Detta innebär att värmekostnaderna i slutändan blir högre för de konventionella värmesystemen. Beroende på bränsle så har de ofta också en högre klimatpåverkan. Den överlägset billigaste, renaste och mest miljövänliga uppvärmningslösningen är ett infravärme-system i kombination med förnybara energikällor, exempelvis solceller.

Infrarött är ett brett begrepp som täcker ljusband med längre våglängder och lägre frekvenser än synligt ljus. Detta är inte en distinkt sak, utan en kategori som människor har skapat för bekvämlighets skull. Synligt ljus täcker ett intervall av frekvenser på mindre än en oktav, medan infrarött täcker ett intervall på cirka 10 och en halv oktav.

Detta innebär att infraröd strålning inte kommer att ha enbart en uppsättning egenskaper. När människor generaliserar om infrarött, tenderar de att tänka på en del av det infraröda spektrumet som har speciella egenskaper, men andra delar av spektrat skiljer sig troligen mycket från de egenskaperna.

Infraröd värme påminner om solens strålar, i bemärkelsen att den utgörs av elektromagnetiska vågor likt solens. Det är med andra ord en specifik ljusfrekvens som skapar värmen. Den infraröda värmen som våra värmepaneler genererar är så kallad långvågig infraröd-C-strålning.

Infraröd-C-strålning absorberas endast på hudytan och har inga negativa effekter på människor, tvärtom visar forskning på positiva egenskaper i just den typen av värme för både människor, djur och annat biologiskt material. Exempelvis används infravärme i de kuvöser prematurt födda barn vårdas i på neonatalavdelningar och BB. Värmen upplevs också som behagligare jämfört med de flesta andra värmekällor.

Infraröd strålning existerar i tre olika våglängder: Långvågig infraröd-C-strålning på 8000-15000 nanometer släpps ut från många moderna apparater, t.ex. infraröda värmeelement, och är fullständigt harmlösa för människor. Infraröd A- och B-strålning kan däremot bara produceras av speciella infraröda sändare och tränger djupare in i huden.

Ja, EcoRangers´s infraröda värmesystem kan användas som ett självständigt, fullfjädrat värmesystem. Dock måste varje rum beräknas korrekt för att man ska se den optimala effekten utav värmepanelerna. Infraröda värmepaneler kan också användas som komplement till pellets, olja eller gas, eller vilket annat värmesystem som helst.

Alla EcoRangers´s Infraröda Paneler är certifierade enligt TÜV Rheinland, därför finns det ingen risk att bli bränd. Maximal yttemperatur är 85°C. Först vid en temperatur överstigande 125°C skulle det innebära en risk för brännskador. Därför är EcoRangers´s Infraröda Paneler också helt djur- och barnsäkra.

Husets ålder är inte avgörande för hur pass bra effekt du kan uppnå med hjälp av infravärme, däremot spelar isoleringen en väsentlig roll. Om du har fuktskadade väggar kan uppvärmningen ta längre tid då infravärmen torkar ut fukten innan man uppnår den fulla effekten.

Antal och dimensioner på de nödvändiga infraröda panelerna beror på uppvärmningsbehovet i respektive rum. Detta beror i sin tur på storleken och förhållandena i rummet i fråga (isolering, väggar, golv etc.) samt de allmänna klimatförhållandena och på den önskade innertemperaturen. Som riktvärde kan vid ”normal isolering” ett prestandavärde av 45 Watt per m² antas. Vid intresse utför vi en precis beräkning utav ditt specifika behov, gratis och utan bindande avtal.

Ja, våra värmepaneler går att få i både diskreta och stilrena modeller såväl som helt osynliga med våra inbyggnadselement. Våra tyg paneler kan exempelvis med fördel byggas in i väggar eller användas som komplement till tapeten med eget motiv (OBS. vid egna motiv tar leveransen upp till 3 veckor längre).

ecoRangers paneler lämpar sig utmärkt som uppvärmning i uterummet, men energiförbrukningen och känslan av värme är ganska beroende av isoleringen i rummet och kan därför kräva mer energi än de gör inomhus.

Ja, tack vare de infraröda vågorna lämpar sig ecoRangers carbonhybridelement utmärkt på badrummet, då de hjälper väggar och liknande att bevaras torra utan att försämra luftkvaliteten.

En annan fördel är att våra spegelement inte immar igen och man kan gå raka sig eller lägga make-up direkt efter badet. 

Vi har faktiskt värmepaneler som är utvecklat just för att fungera som handdukstork och element i ett. Eftersom yttemperaturen på elementen aldrig överstiger 85 grader celsius behöver man heller inte oroa sig för brandrisk.

Eftersom värmen från de infraröda vågorna värmer upp objekten och ytorna i rummet, får man behagligt varma golv. Man slipper även draget om fötterna, eftersom man inte får någon termodynamisk effekt då de infraröda vågorna inte påverkar luftens temperatur på samma sätt som med traditionell konvektionsvärme.

När det gäller glas passerar endast vissa infraröda områden genom det, och detta är helt beroende på typen av glas.

Värmen från våra element reflekteras tillbaka av fönstret, eftersom vår patenterade teknologi uppnår den långvågiga infraröda strålningen på 10.000 nanometer. Därför håller de flesta fönster kvar värmen. Energibesparingen samt uppvärmningen i rummet är därför snarare beroende utav husets isolering än storleken på eller antalet fönster.

Våra Infraröda värmepaneler har en garanterad livslängd på upp till 3 år, men den första prototypen är över 20 år gammal och är i drift än idag.

Ja, våra tygpaneler kan tryckas med valfri bild. Förutsättningarna är bara att ni har tryckrättigheterna till bilden och att den tillhandahålls i lämplig upplösning (idealt är 300dpi i panelstorlek).

Vad gäller årlig uppvärmningskostnad räknas EcoRangers´s infravärmesystem till de mest prisvärda värmesystemen på marknaden.

De årliga uppvärmningskostnaderna beror främst på det rådande klimatet (temperatur under dagtid), förutsättningarna i byggnaden (isolering), den önskade inomhustemperaturen och elpriset. Som exempel, vid en beräkning av kostnaderna för ett mycket välisolerat hus (u = 0,20 – 0,23) under en genomsnittlig vinter blir kostnaden ca 40 kr per dag. Detta kan beräknas enligt följande: 210 uppvärmningsdagar (sommardagar utan behov av uppvärmning ej inräknade) med 5,2 uppvärmningstimmar per dag. Effektförbrukning för 100 m² boyta: 4,5 kWh med elpris per kWh: ca. 1,70 kr Årlig uppvärmningskostnad blir då ca 8360 kr.

För exakta beräkningar på vad kostnaderna skulle bli för just ditt hus, kontakta oss för en kostnadsfri kalkyl.

I motsats till när konventionella konvektionsvärmesystem används tillkommer inga ytterligare kostnader såsom kostnader för pumpar, underhållskostnader, kostnader för sotare, rörbyten etc. Man får alltså en otroligt kostnadseffetkiv och användarvänlig lösning vid användning av ecoRangers Infraröda värmepaneler.

För själva elinstallationen av den digitala, trådlösa termostaten rekommenderar vi starkt en behörig elektriker eller en av våra tekniker. Monteringen i tak eller på vägg kan den som är händig och tekniskt begåvad fixa själv. Våra infravärmare monteras med medföljande fäste som ska skruvas upp med några skruvar.

Det finns inga termostater eller andra elektroniska delar i själva panelerna.

Detta gör det möjligt att skräddarsy en uppvärmningslösning som fungerar optimalt för varje rum i ditt hus och verkligen kan sänka din månadskostnad samtidigt som den förbättrar villkoren för att ditt hus håller på sikt undan fukt och mögel. Den främsta orsaken till att värmarna inte har en inbyggd termostat är dock att de har en betydligt längre livslängd än termostater och liknande, och vi vill säkerställa att ni har glädje av era Infraröda Paneler under lång tid. Om termostaten hade varit inbyggd och de händelsevis skulle gå sönder, skulle hela värmepanelen sluta fungera. EcoRangers erbjuder därför en mängd olika styrsystem, från enkla plug-in-termostater till internetkompatibla styrsystem som gör det möjligt för dig att fjärrstyra dina paneler via Internet eller mobiltelefon från hela världen.

Yttemperaturen kan inte styras. Värmepanelen är antingen aktiverad och når då en yttemperatur på ca. 85°C för våra varmaste element och 60°C för våra tyg-element, eller så är den avstängd. Om yttemperaturen endast vore t.ex. 50°C skulle strålningsvärmeeffekten minska radikalt medan konvektions-värmeeffekten skulle öka, vilket påtagligt skulle minska värmepanelens effektivitet.

EcoRangers´s Infraröda Paneler avger strålar i ungefär 178 graders vinkel i alla riktningar. Infrapanelen är effektivare ju fler strålar som träffar väggar, golv och möbler och ju färre strålar som träffar glas eller fönster. Väggar, golv och möbler lagrar mer värme och kan därför också återge mer värme till rummet.

Det skulle ofta vara vettigt att montera värmepanelen i taket sett ur effektivitetssynpunkt, strålningen från ovan kan dock emellertid ofta kännas obehaglig eftersom hårbotten är ganska känslig för direkt värme. Om värmepanelen skall monteras i taket, är det därför viktigt att inte montera den direkt över ställen där människor ofta befinner sig, inte exempelvis ovanför sängen i sovrummet, ovanför soffan i vardagsrummet eller ovanför skrivbordet på kontoret. I rum där ni normalt bara tillbringar ganska lite tid, t.ex. i badrummet eller på toaletten, kan en panel monterad i taket ge vissa fördelar,  exempelvis för att spara plats.

Boosta fastigheten,
inte elräkningen!